Profesjonalne tłumaczenia (przysięgłe i zwykłe) dokumentów (pol-ang i ang-pol):

 • aktów urodzenia,
 • świadectw pracy,
 • zaświadczeń o niekaralności,
 • aktów małżeństwa,
 • dyplomów,
 • świadectw szkolnych,
 • zaświadczeń,
 • referencji,
 • CV,
 • dowodów rejestracyjnych,
 • tekstów marketingowych,
 • korespondencji,
 • tekstów związanych z codzienną działalnością firm i przedsiębiorstw,
 • tekstów prawniczych: umów bankowych, umów między partnerami handlowymi, regulaminów bankowych, umów spółek,
 • pełnomocnictwa,
 • apostille,
 • tekstów literackich: powieści, nowel, opowiadań, etc.